Stockholm Live publicerar sitt remissvar om förändring av 50-personers regeln.

Stockholm Live publicerar sitt remissvar med förslag till ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som skickades in till Justitiedepartemtet under gårdagen.

- Vi på Stockholm Live driver några av landets största arenor, Friends Arena, Tele2 Arena och Ericsson Globe. I vårt yttrande till regeringens förslag till lättnader i publikrestriktionerna motsätter vi oss ett maxtak. Ett maxtak på 500 personer, som Folkhälsomyndigheter föreslår i sitt yttrande, är orimligt i en stor arena eftersom det inte tar hänsyn till arenans kapacitet och specifika förutsättningar. Frågan är för viktig för att inte ges utrymme att göra individuella bedömningar och smittskyddsplaner som en del av tillståndshanteringen. Vi lyfter också våra förutsättningar att hantera flöden till och från arenan på ett smittsäkert sätt. Vi vill omgående få en dialog med Folkhälsomyndigheten om hur detta kan göras och ställer oss frågande till varför vi fortfarande efter drygt fem månaders nedstängning av hela evenemangsnäringen fortfarande inte fått möjlighet att träffa Folkhälsomyndigheten och presentera våra förslag, säger Marie Lindqvist, VD Stockholm Live.

Se hela remissvaret på: https://www.stockholmlive.com/remissvar

Bifogad bild visar 500 t-shirts utlagda på ena läktaren på Tele2 Arena med 2 meters avstånd mellan sällskap. Den läktare som använts har plats för 2150 personer. Övriga sektioner och sittplatser av de 30 000 som arenan totalt har skulle då stå tomma. Foto: Johan Jeppson.

För mer information:

Daniel Stålbo, Marknadsdirektör Stockholm Live, tel 08-6009105

Recent Releases

17 nov 2020 08.30.00

Stockholm Live och Inspira förlänger samarbete

-        Vi är supernöjda med samarbetet med Inspira till dags datum så därför känns det riktigt roligt att vi, trots dessa ...
15 okt 2020 08.44.00

Sveriges arenor i akut behov av stöd

Landets idrotts- och evenemangsarenor befinner sig i ett akut läge eftersom ingen evenemangsverksamhet har kunnat bedrivas ...
13 okt 2020 09.00.00

Ericsson Globe blir padelarena

Ericsson Globe har sedan i början av mars stått tom och utan evenemang på grund av folksamlingsförbudet i sviterna av Covid-19, ...