Stockholm Live publicerar sitt remissvar om förändring av 50-personers regeln.

Stockholm Live publicerar sitt remissvar med förslag till ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som skickades in till Justitiedepartemtet under gårdagen.

- Vi på Stockholm Live driver några av landets största arenor, Friends Arena, Tele2 Arena och Ericsson Globe. I vårt yttrande till regeringens förslag till lättnader i publikrestriktionerna motsätter vi oss ett maxtak. Ett maxtak på 500 personer, som Folkhälsomyndigheter föreslår i sitt yttrande, är orimligt i en stor arena eftersom det inte tar hänsyn till arenans kapacitet och specifika förutsättningar. Frågan är för viktig för att inte ges utrymme att göra individuella bedömningar och smittskyddsplaner som en del av tillståndshanteringen. Vi lyfter också våra förutsättningar att hantera flöden till och från arenan på ett smittsäkert sätt. Vi vill omgående få en dialog med Folkhälsomyndigheten om hur detta kan göras och ställer oss frågande till varför vi fortfarande efter drygt fem månaders nedstängning av hela evenemangsnäringen fortfarande inte fått möjlighet att träffa Folkhälsomyndigheten och presentera våra förslag, säger Marie Lindqvist, VD Stockholm Live.

Se hela remissvaret på: https://www.stockholmlive.com/remissvar

Bifogad bild visar 500 t-shirts utlagda på ena läktaren på Tele2 Arena med 2 meters avstånd mellan sällskap. Den läktare som använts har plats för 2150 personer. Övriga sektioner och sittplatser av de 30 000 som arenan totalt har skulle då stå tomma. Foto: Johan Jeppson.

För mer information:

Daniel Stålbo, Marknadsdirektör Stockholm Live, tel 08-6009105

Recent Releases

3 sep 2020 16.49.00

Andreas Sand utsedd till ny VD för Stockholm Live

ASM Global, den internationella koncern som Stockholm Live ingår i, meddelar idag att Andreas Sand har utsetts till ny VD för ...
28 aug 2020 11.21.00

Stockholm Live publicerar sitt remissvar om förändring av 50-personers regeln.

Pressmeddelande 2020-08-28 Stockholm Live publicerar sitt remissvar om förändring av 50-personers regeln. Stockholm Live ...
1 jun 2020 00.00.00

Stockholm Live medverkar i skrivelse till näringsministern om krisen inom svensk nöjesnäring

Svensk nöjesnäring är mycket hårt drabbad av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 ...